Velkommen til samtaleterapi, parterapi og familieterapi

Ungdommer, voksne, par og familier er varmt velkomne til samtaleterapi hos oss i Nydalen samtale- og familieterapi. Vi er alle gestaltterapeuter eller gestaltterapeuter under utdanning, og vi jobber helhetlig med tanker, kropp og følelser. I gestaltterapi er relasjonen mellom klient og terapeut vesentlig, og vi ønsker å møte deg med varme og empati.

Individuell samtaleterapi - gestaltterapi

Samtaleterapi passer for alle og kan for eksempel være nyttig for deg som

  • ønsker å fungere bedre i relasjon til familie, partner, venner eller kolleger
  • har angst eller er nedstemt og trist
  • opplever meningsløshet
  • har mistet noen som betydde mye
  • sliter med negative tanker
  • har lav selvfølelse og ikke føler deg bra nok
  • ønsker personlig utvikling
  • trenger noen å snakke med

Ta kontakt med en av oss hvis du ønsker en samtalepartner.

Parterapi og familieterapi

Samspillet med de menneskene vi er aller mest glad i, kan være oppbyggende og livgivende, men det kan også være destruktivt og ødeleggende. Av og til kan vi oppleve at familien står i en fastlåst situasjon hvor en samtalepartner utenfra kan hjelpe med å få et nytt perspektiv på det som skjer.

Har et barn i familien utfordringer? Da er familieterapi godt egnet. Siden familien er det stedet barnet har (eller bør ha) sin viktigste støtte i vanskelige situasjoner, er det ofte mest virkningsfullt å jobbe med utgangspunkt i familien som helhet.

Er dere usikre på om par- eller familieterapi er noe for dere? Ta kontakt med samtale- og familieterapeut Line Jonsborg for en uforpliktende prat.

Les mer om familieterapi på linejonsborg.com.

Kontakt oss

Telefon: 928 45 236
E-post: line@linejonsborg.no

Om oss terapeutene som tilbyr samtaleterapi

Samtale- og familieterapeut Line Jonsborg

Du eller dere er velkomne til meg for individuell terapi, parterapi eller familieterapi. Jeg er opptatt av å se hele mennesket, og ønsker å møte deg der du er i livet.

Jeg har selv tre barn og er veldig interessert i hvordan et godt samspill mellom foreldre og barn kan gi barn en bedre oppvekst, sterkere relasjoner og mer stabil psykisk helse på sikt.

Jeg er utdannet gestaltterapeut, og for tiden tar jeg en videreutdanning i familieterapi. Jeg har også lang erfaring som rådgiver for bedrifter og organisasjoner. Les mer om meg på linejonsborg.com.

Ta kontakt om du er interessert i individuell terapi, parterapi eller familieterapi. 

Telefon: 928 45 236
line@linejonsborg.no
www.linejonsborg.com

Gestaltterapeut u. utdanning, Therese Kråvik Schøien

Du er varmt velkommen til terapi, veiledning og støtte hos meg på torsdager.

Jeg er godkjent gestaltterapeut under utdanning. Det betyr at Norsk Gestaltinstitutts Høyskole har godkjent meg for å starte med terapi. Jeg er nå inne i mitt tredje av fire år på utdanningen, er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening (NGF) og er forpliktet på deres etiske retningslinjer. Det betyr blant annet at jeg har taushetsplikt og at jeg får veiledning som medvirker til faglig kvalitet. At jeg er student gjør også at du får en lavere pris for timen.

Parallelt med min gestaltpraksis har jeg et firma der jeg jobber med kulturformidling gjennom blant annet kulturhistorie, musikk, foredrag, kurs og workshops. Jeg har blant annet utdannelse i musikk og har en master i kulturhistorie fra Universistet i Oslo.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg, eller gå inn på min nettside, om du lurer på noe eller vil bestille en time!

Tlf: 984 90 641
therese@terapeut-tks.no
www.terapeut-tks.no

Gestaltterapeut u. utdanning, Malene Sørlie

Du er velkommen til meg om du ønsker terapi og bærekraftig selvutvikling. Jeg er godkjent praktiserende gestaltterapeut under utdanning, på 3. året hos Norsk Gestaltinstitutt Høgskole (NGI) .

Med mine erfaringer som danser, pedagog, mamma og bonusmamma, ønsker jeg å møte deg både som menneske og terapeut. Du er velkommen akkurat som du er.

Som student kan jeg gi deg gode priser. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om individualterapi eller workshops.

Tlf: 926 37 165
malenesorlie@gmail.com
sorlie-gestalt.no

  • ,
  • ,