Kontaktinformasjon

Telefon: 902 64 780
Epost: post@nydalenlogopedi.no
Hjemmeside: www.nydalenlogopedi.no

 

Logoped Brita Beathe Olafsen

Brita Beathe Olafsen er utdannet logoped ved Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Utdanningsetaten i Oslo kommune. De siste fem årene har hun drevet egen privat praksis og samlet seg over 20 års erfaring som logoped.

Hun har derfor lang erfaring med å hjelpe barn og voksne med stemme- og uttalevansker og taleflytvansker. Eksempelsvis stamming og de som har vansker med stemmen grunnet heshet, stemmeknuter og lignende. Hennes tilnærmingsmåte er først å kartlegge den enkeltes behov for deretter å lage et spesifikt, konkret og individuelt opplegg tilpasset den enkelte.

Hun er medlem av Norsk Logopedlag, og har også samarbeidsavtale med HELFO. Det innebærer at de som har en diagnose som er innenfor HELFO sitt regelverk for logopedisk bistand, får dekket sine kostnader til logopedbehandling hvis det offentlige ikke har noe tilbud.