Barnelege

Erfaren barnelege - sentralt lokalisert i Nydalen, Oslo

Når en vi er glad i, er syk – og legene ikke klarer å gi noen god forklaring – begynner vi å undres. Dersom plagene ikke blir bedre, øker både bekymringene og teoriene. Som privatpraktiserende barnelege i Oslo har barnelegen ved Nydalen Helsehus lang erfaring med slike sykdommer og plager. Han kan både forebygge at de blir verre, og ofte kan han hjelpe med å løse dem.

Viktigheten av et godt samarbeid

Når barna er syke, gjør både foreldre og helsevesen så godt vi kan.
Og jo mer sammensatt sykdommen er, desto flere involverte blir det; fastlegen, BUP, barneavdelingen, skolen, fysioterapeut, kiropraktor, kostholdseksperter, familie og venner. Og alle har sin forklaring.

Av og til trenger du hjelp av en lege som kan se hele bildet, og som setter av den tiden det tar å hjelpe kroppen tilbake til en frisk og god hverdag – slik den er ment å være.

Hos oss får dere en barnelege som bryr seg og har tid, og som dere kan diskutere og rådføre dere med – uansett hva det gjelder.

Samtidig blir vi ikke alltid enige med foreldrene eller barnet om hva som er årsaken, eller hva som er den beste behandlingen.
Det gjør at vi, som en klinikk der pasientene betaler hele regningen, er avhengig av at alle likevel sitter igjen med noe de har nytte av, og som er verdifullt for dem.

Vi arbeider derfor som en vanlig barnelegeklinikk. Likevel er vi annerledes ved at du kan bestille time raskt og at vi kan bruke den tiden vi trenger.

Ikke lett å velge barnelege

Når barna har vært plaget lenge, er det ikke lett å velge behandler.
Etter å ha møtt hundrevis av barn og deres familier har vi funnet noen ganske få ting som det er viktig å legge vekt på når dere skal bestemme dere for lege til barnet.

En vanlig feil er å velge enten en lege som mener det er noe fysisk galt, eller en lege som mener det bare handler om noe psykisk.
Menneskekroppen er mer komplisert enn som så. I stedet for at dere blir tatt på alvor, kan dere da fort bli møtt med en rekke prøver, henvisninger og utredninger – uten at det virker som noen egentlig bryr seg.

Da blir det vrient å vite hva en skal tro.
Derfor blir mange fristet til å «forsøke alt». Det gir igjen mange behandlere å forholde seg til.
Problemet blir da at selv om mange mener noe, er det ingen som tar ansvar.

Viktigheten av en god plan

For å komme frem til en god plan må det være én person som har hovedansvaret, og som kjenner hele historien.

Uansett hvor lenge sykdommen har vart, er raskeste vei til det å bli frisk å gå gjennom hele forløpet – fra starten og frem til i dag.
Deretter går vi gjennom alt som er gjort av prøver, utredninger og behandlinger.
Hvis det er nødvendig, sørger vi for nye tester. Når vi så har full oversikt, legger vi en ny plan for veien videre. Den kan inkludere både fysiske og mentale øvelser og behandlinger. Og ettersom barnelegen holder til i Oslo kan han også bli med i samtaler med skolen eller andre involverte, når det er nødvendig.
Uansett har dere etter det første møtet et grunnlag for å vurdere om vi skal jobben videre sammen.

For det første møtet med legen kan dere derfor vurdere å bestille enten en enkelt-time eller en dobbelttime. Veien videre vil ofte inkludere kontakt med både sykehuset og skolen, og ikke sjelden ser vi nytte av et samarbeide med våre fysioterapeuter og psykologer/psykiatere for effektive innspill om mentale grep det er lett å lære.

Dette er slik vi tenker foreldre bør gå frem når de søker hjelp til barn og ungdom.
Det er imidlertid dere som vet hva slags hjelp dere tenker vil være best for deres barn eller ungdom.

Vi ønsker dere uansett lykke til!

NRK Ekko fulgte vår barnelege under behandlignen av Oslo-jente

NRK Ekko har fulgt en av Bårds pasienter, Tuva på 11 år. Hun hadde vært utmattet og fått diagnosen CFS/ME. NRK fulgte familien gjennom opp- og nedturer i ett år. Her kan du høre NRK-reportasjen.

Barnelege Bård Fossli Jensen

Overlege, spesialist i barnesykdommer, ph.d.
E-post: bfj@nydalenhelsehus.no
Mobil: 911 00 522

Barnelege - utdannet i Oslo

Bård Fossli Jensen er barnelege, utdannet ved Universitetet i Oslo og han har en doktorgrad i lege–pasientkommunikasjon fra Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus.. Han kan sakene sine. Vi anbefaler at du tar en titt på denne videoen fra TEDx

Bård jobber altså annerledes. Han er kommunikasjonslærer for andre i helsevesenet, og for tiden lærer han opp de som svarer på nødtelefonen 113. Videre er han utdannet ved Rikshospitalet i Oslo i hypnoterapi. Hver sommer er han barnelege ved Hudøy feriekoloni for barn.
Dette gir ham en kompetanse som passer for mennesker som ønsker endring, og som trenger en lege som kan håndtere både tanker, kropp, følelser og atferd – samtidig. For eksempel barn som er kjempeslitne. Eller har skolevegring. Eller smerter.

"Second opinion"

Bård har altså spesialisert seg på å behandle sykdommer og plager der helsevesenet ikke klarer å hjelpe i tilstrekkelig grad ennå.
Noen flere eksempler på slike plager, der legene ikke har funnet noen klar årsak, er lammelser, kvalme, svimmelhet, hodepine, migrene, magesmerter, astma, hyperventilering, PNES, CRPS, CFS/ME – listen er lang. Pasienter oppsøker også Bård for sengevæting (enurese), urininkontinens, ufrivillig avføring (enkoprese), sprøyteskrekk, hjemlengsel eller hjelp til å komme ut av vaner som skjerm-avhengighet og «gaming». Flere voksne kommer til Bård for hjelp til å stoppe å røyke eller å stoppe med vanedannende medisiner.

Kort sagt en god variasjon av plager og uvaner du tenker du ville hatt det langt bedre uten. Kanskje har du og dere opplevd noe som likner dette, kanskje noe som ikke er nevnt her. Kanskje ønsker dere en vurdering av en utenforstående lege, en såkalt "second opinion". En samtale og undersøkelse med Bård pleier uansett å være verdifull for de fleste.

Time kan bestilles direkte på nett (trykk her), eller dere kan kontakte Bård på e-post (trykk her) eller mobiltelefon 91100522. Uansett er det ofte lurt å diskutere i familien før dere bestiller time. Fortsatt lykke til!

Barnelege i Oslo. Bård Fossli Jensen. Bilde.

Bård Fossli Jensen, barnelege, ph.d.

Følg barnelege Bård på sosiale medier