Gestaltterapeuter med lang erfaring innen samtaleterapi, parterapi og familieterapi – Nydalen i Oslo

Ungdommer, voksne, par og familier er varmt velkomne til samtaleterapi hos oss ved Nydalen samtale- og familieterapi. Vi jobber helhetlig med tanker, kropp og følelser. Hos en gestaltterapeut vil du oppleve at relasjonen mellom deg og terapeuten er sentral, og vi ønsker å møte deg med varme og empati i våre lokaler i Nydalen i Oslo.

Individuell samtaleterapi med gestaltterapeut

Samtaleterapi passer for alle og kan for eksempel være nyttig for deg som

  • ønsker å fungere bedre i relasjon til familie, partner, venner eller kolleger
  • har angst eller er nedstemt og trist
  • opplever meningsløshet
  • har mistet noen som betydde mye
  • sliter med negative tanker
  • har lav selvfølelse og ikke føler deg bra nok
  • ønsker personlig utvikling
  • trenger noen å snakke med

Ta kontakt med en av oss hvis du ønsker en samtalepartner.

Parterapi og familieterapi

Samspillet med de menneskene vi er aller mest glad i, kan være oppbyggende og livgivende, men det kan også være destruktivt og ødeleggende. Av og til kan vi oppleve at vi i parforholdet eller familien står i en fastlåst situasjon hvor en samtalepartner utenfra kan hjelpe med å få et nytt perspektiv på det som skjer.

Har et barn i familien utfordringer? Da er familieterapi godt egnet. Siden familien er det stedet barnet har (eller bør ha) sin viktigste støtte i vanskelige situasjoner, er det ofte mest virkningsfullt å jobbe med utgangspunkt i familien som helhet, ofte i samarbeide med fysioterapeut, kiropraktor eller barnelege.

Er dere usikre på om par- eller familieterapi er noe for dere? Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende prat.

Gestaltterapeutene ved Nydalen Helsehus

Samtale- og familieterapi hos gestaltterapeut Line Jonsborg, Oslo

Du eller dere er varmt velkomne til meg for individuell samtaleterapi, parterapi eller familieterapi.

I samtaleterapi er jeg opptatt av å se hele mennesket, og ønsker å møte deg der du er i livet. Jeg kan ikke gi deg fasiten på hvordan du skal endre livet ditt, men jeg kan støtte deg i å utforske din situasjon og bli klar over hva du ønsker og hvordan du vil leve. Slik kan du finne din vei. Og jeg kan gå et stykke med deg.

I parterapi og familieterapi handler det dypest sett om å finne ut hvordan hver enkelt kan være seg selv i parforholdet eller familien, og om å lære å leve med hverandres forskjeller. I timene kan vi utforske hva som egentlig skjer mellom dere, slik at hver enkelt kan bli mer klar over sitt eget bidrag, og dere kan få større forståelse for hverandres ståsted. Jeg vil gjerne være en samtalepartner for dere i denne prosessen.

Jeg er utdannet gestaltterapeut (MNGF) og familieterapeut (DFTI). Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og forholder meg til deres etiske retningslinjer. Jeg går jevnlig i veiledning hos en godkjent veileder gjennom NGF.

Jeg er opptatt av relasjoner mellom voksne og barn og er tilknyttet Famlab, den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juuls organisasjon i Norge. Jeg er også utdannet Famlab seminarleder som kursholder, for tiden har jeg et aktuelt kurs for tenåringsforeldre.

Jeg har også lang erfaring som rådgiver for bedrifter og organisasjoner, og jobber også med teamutvikling, ledelse og relasjoner i organisasjoner, og er tilknyttet kurs- og rådgivningssenteret Relasjonslaboratoriet.

Du kan lese mer om meg på oslo-terapi.no.

Ta kontakt om du er interessert i individuell terapi, parterapi eller familieterapi.

Telefon: 928 45 236
line@linejonsborg.no
oslo-terapi.no

Gestaltterapeut Oslo, Line Jonsborg.

Gestaltterapeut Line Jonsborg tilbyr individuell samtaleterapi, parterapi og familieterapi.

Gestaltterapeut Bjørn Gunaketu, Oslo

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg eller dere for sammen å finne ut hvordan løse opp i vanskeligheter og få frem gnisten i deg – i livet.

Jeg jobber med individer, par, familier og grupper i storfamilie eller på jobb. Jeg kan også komme på besøk hvis dere er mange eller det er vanskelig å komme hit. Det er relasjonen mellom mennesker og mellom forskjellige deler av oss selv som jeg er lidenskapelig opptatt av.

Jeg har grunn- og videreutdanning som gestaltterapeut og er utdannet som veileder for psykoterapeuter. Jeg har også Master i næringslivsetikk fra Manchester, UK. I tillegg til terapi og veiledning underviser jeg i mindfulness, kommunikasjon og organisasjonsutvikling på OsloMet og Oslo Buddhistsenter. Jeg er opptatt av best praksis i det jeg gjør og er derfor involvert i forskning og har publisert flere artikler i internasjonale publikasjoner.

Ellers har jeg en datter født i 2007 som er adoptert fra Chile, har levd gjennom samlivsbrudd, har sort belte i kampkunsten Aikido og kjører motorsykkel.

Her er et av mine favorittsitat – fra Morpheus i filmen The Matrix:

«Du er her fordi du vet noe. Det du vet kan du ikke forklare, men du føler det. Du har følt det hele livet, at det er noe som ikke stemmer. Du vet ikke hva det er, men følelsen er der, som en splint i bevisstheten dine, som gjør deg urolig. Det er denne følelsen som har brakt deg hit. Vet du hva jeg snakker om?»

Telefon 97715657
bjorn@pustepause.no
www.pustepause.no

  • ,
  • ,