Helhetslege

Helhetslege, allmennlege spesialist og psykiater, Kristin Kanstad

 

Videokonsultasjon har vist seg å fungere bra. Bookes under vanlig timebestilling.

 

Vennlig hilsen
Kristin Kanstad, helhetslege, allmennlege spesialist og psykiater
Mobil: 90732269

 

@doktorkristin   værekraft.no

 

BESTILL TIME

 

Helhetlig tilnærming

Det er med kroppen vi erfarer livet. Det finnes ikke en eneste følelse uten en samtidig fysiologisk og kroppslig erfaring. Når vi har vondt i kroppen, sinnet eller livet gir det ubehag som merkes mentalt, følelsesmessig eller fysisk. Og omvendt, smerte og sykdom setter oss som regel i kontakt med uro og stress.

Motstanden mot smerten i kroppen, sinnet eller livet, setter oss automatisk i en tilstand av stress. Og omvendt, sykdom og lidelse hos deg selv eller noen du er glad i, vil aktivere din stressfysiologi. De fysiologiske effektene av langvarig stress er en grunnfaktor i utvikling og opprettholdelse av lidelse, smerte og sykdom.

Det er lett å forstå at man er mot sykdom og lidelse. Det har jeg også vært. Min erfaring er at motstanden mot at virkeligheten er som den er, øker følelsen av smerte og ensomhet, istedenfor å minske den. Menneskene jeg har møtt gjennom arbeidet mitt som lege har det ofte på samme vis. Å forsøke å fikse og fjerne smerte og uro har som regel begrenset og forbigående effekt.

En vedvarende ubalanse i stressystemet gir en kronisk lavgradig betennelse. Lavgradig betennelse er i sin tur grunnårsaken til nesten alle de sykdommene vi behandler i helsevesenet i dag, både mentale og kroppslige.

Ved å jobbe med balansen mellom aktivering og avspenning i stressfysiologien, kan du gjenopprette en fysiologisk balanse. Når stressystemet er i avspent tilstand kan kroppens evne til selvregulering få slippe til. Å gjøre noe med grunnårsaken demper de fleste symptomene, og kan ofte fjerne dem helt.

I avspent tilstand får du også tilgang til dine dypeste ressurser som kjærlighet, kontakt, intelligens, humor, vennlighet, tålmodighet, kreativitet osv.

Vi mennesker er avanserte flokkpattedyr. Evolusjonært er vi ikke laget for å være alene, og ensomhet tolkes som den største trusselen mot vår eksistens. Fysiologien vår er ikke opptatt av at vi skal ha det bra, den er opptatt av at vi skal overleve. Ved trussel mot vår status og eksistens som medlem av flokken, sender derfor fysiologien sterke signaler til oss i form av emosjonelt og kroppslig ubehag, smerte og uro.

Å våge tillit og sårbarhet, og bli møtt og holdt i en trygg relasjon eller av en gruppe, har en dyp beroligende effekt på nervesystemet. Ved å anvende øvelser og verktøy som regulerer et over- eller underaktivert nervesystem, gir du kroppen og fysiologien din mulighet til å reparere, stabilisere og helbrede seg selv. Ved å lære deg å mestre egen stressfysiologi, alene eller sammen med andre, kan du hindre forverring av plagene dine, og noen ganger løse dem. Du kan få tilgang til økt nærvær, aksept og kontakt med den kroppen og det livet du nå en gang har.

Stress, smerte og uro hører livet til. Dersom smerten og uroa fyller så mye i deg og livet ditt at du faller ut av relasjoner og slutter å fungere, kan det være nyttig å få kontakt med en terapeut, og kanskje etter hvert bli med i en gruppe, for å jobbe med hva du kan gjøre for å få det bedre.

Velkommen akkurat som du er. Ting tar tid. Kom når du er klar.

God hilsen fra Kristin

Tjenester

Jeg tilbyr helhetlig behandling for kropp og sinn der målet er å skape balanse i stressfysiologien, og større grad av mestring og helse i hverdagen din. Det anvendes en personlig og tilpasset kombinasjon av:

 • Samtaler
 • Kroppsbehandling
 • Skolemedisin
 • Nevroplastiske metoder
 • Mestringsmedisin og Enhetsterapi
 • Enkle og effektive øvelser og verktøy
 • Pust og meditasjon
 • Kropp-sinn-sjel
 • Gruppeundervisning for en fast gruppe på 6-8 personer, som møtes 3 timer en gang per måned. Vi er sammen om å undersøke hvordan ubevisste stressresponser styrer mye av livene våre, og trener i fellesskap for økt toleranse i stressystemet.
 • Kurs og undervisning om utbrenthet, overgangsalder og stressmestring.

Fokusområder:  

 • Stressregulering ved
  • Over- og underregulert stressaktivering
  • Mentale, følelsesmessige, fysiske og adferdsmessige symptomer
 • Psykisk helse
  • Lettere psykiske lidelser, samt utmattelse og utbrenthet
  • Psykosomatiske lidelser/MUPS (Medisinsk uforklarlige plager og symptomer)
 • Sykdom
  • For deg som strever med kronisk sykdom
  • For deg som lever med eller tett på alvorlig sykdom og død.
 • Søvn
  • Utredning av årsaker til uro og stress om natten og langvarige søvnvansker
  • Lysbehandling eller kognitiv behandling for søvnløshet
 • Kroniske smerter
  • Naturlig smertefri – hva du selv kan gjøre for å minske smerter
 • Kvinnehelse
  • Fysiologiske, emosjonelle og relasjonelle forhold knyttet til pms, barnløshet, svangerskap, fødsel og barsel, moderskapet, perimenopause og overgangsalder.
 • Mat som medisin
  • Utredning av matintoleranser
  • Tilpasset kosthold som tilleggsbehandling ved ulike tilstander og sykdommer
 • Veiledning i bruk av enkle og anvendelige metoder for å måle stressfysiologi, som:
  • Smartklokker/HRV/Ouraring
  • Glukosemålere/CGM
 • Medisiner
  • Gjennomgang/justering av medisiner for sykdommer i kropp og sinn
  • Nedtrapping av vanedannende medisiner
  • Utredning av mistenkte bivirkninger og interaksjoner mellom ulike medikamenter
  • Blodprøver, serumspeil, farmakogenetiske prøver på indikasjon

 

 

CV

Helhetslege Kristin Kanstad, allmennlege spesialist og psykiater

Spesialist i allmennmedisin (2016) og psykiatri (2021). Tilleggsutdannelse i Enhetsterapi og Mestringsmedisin ved Senter for Livshjelp (2023). Oppstart videreutdannelse i Somatic Experiencing 10/2023.

Over de siste 20 årene har jeg fordypet meg i bruk av ikke-medikamentelle og kroppsorienterte metoder for regulering av over- og underaktivert nervesystem, herunder meditasjon/mindfulness (MBSR/MBCT), UROmetoden, pust, bevegelse, Tension Releasing Exercise (TRE), terapeutisk og restorativ yoga, samregulering, samt bruk av terapeutisk lyd.

I 2016 var jeg med på å starte et prosjekt for utvikling av et bærbart trådsløst sensornettverk til deteksjon, innsikt og gjenkjennelse av fysiologiske parametre og mønstre ved en rekke tilstander, herunder også psykiske lidelser. Forskningsprosjektet lever nå sitt eget liv ved OUS/UiO.

I tillegg til mitt kliniske virke har jeg omfattende erfaring i bruk av kontinuerlig blodsukkermåling og insulinpumper, samt erfaring i bruk av sensorer som smartklokker/HRV/Ouraring. Jeg har også mangeårig interesse for og egen erfaring med hvordan en fysiologi i ubalanse, kan skape uro i kropp, sinn og relasjoner.

Vennlig hilsen

Kristin Kanstad, helhetlege, allmennlege spesialist og psykiater

Kontaktinformasjon
Mobil: 90732269
E-post: kristin@værekraft.no
Nettside: www.værekraft.no
Værekraft AS, Org.nummer 930668435

@doktorkristin   værekraft.no