Coach og relasjonsterapeut

Profesjonell coach og relasjonsterapeut. Sentralt i Oslo, Nydalen.

Hva går coaching ut på? Enkelt sagt handler det om å stille seg selv en rekke spørsmål. Alle coacher vi oss selv indirekte hver dag, men over 90 prosent av spørsmålene vi stiller oss selv i dag er sannsynligvis de samme som vi stiller oss selv i morgen. En coach leder deg ut av dette sporet og stiller nye spørsmål, og vi kan hjelpe deg ut fra våre lokaler i Nydalen, Oslo. Metoden er fremtidsrettet og hjelper deg med å nå noe annet, møte utfordringer på en ny måte og handle på nye måter.

Det finnes mange grunner til å oppsøke en coach eller en terapeut. Det kan handler om å bli bevisst på valgmulighetene vi har i livet, og gjennom samtaler vil du få hjelp til å konkretisere og se nye muligheter. Slik kan du gjenvinne troen på endringer som vil skape nye handlinger.

Noen ganger handler det om å gå inn i en spesifikk hendelse eller konkret utfordring som er vanskelig å takle eller forstå. Kanskje ønsker du hjelp til å bearbeide eller finne nye måter å løse tilbakevennende utfordringer på? Dersom du ikke bor i Oslo kan vi, etter vi har blitt kjent, veilede over telefon eller Skype.

Vår selvfølelse og selvrespekt påvirker alle våre opplevelser og hvordan vi møter verden, og ikke minst hvilke mål vi setter oss. For å få det godt er det viktig å ha et godt forhold til seg selv. Har vi det godt med oss selv har vi det godt med andre.

Coaching kan hjelpe deg med:

 • Åpne opp for nye tanker
 • Kartlegge dine utfordringer og hindringer
 • Bli bevisst på tanker og følelser som hindrer deg i å handle
 • Støtte til å sette deg gode mål
 • Motivasjons- og mestringsteknikker
 • Bli bevisst dine viktigste behov
 • Teknikker for å finne din personlige kraft
 • Større bevissthet om egne verdier, og hva som gir glede og mening
 • Dypere forståelse av deg selv, dine tanker og tankestil
 • Styrke fokuset på det som er bra

Hva går relasjonsterapi ut på?

Nøkkelen til gode relasjoner og nestekjærlighet ligger i vår evnen til egenkjærlighet. Evnen til å kunne gi seg selv ubetinget kjærlighet kan også kalles god selvfølelse. Relasjonsterapi handler nettopp om dette: Å bidra til en trygg og god selvfølelse. Å forstå, gjenkjenne og uttrykke egne følelser er et tegn på god mental helse. Relasjonsterapi bidrar til at du bedre forstår deg selv, dine reaksjonsmønstre og dine utfordringer.

Parterapi: Evnen til gjensidig empati og forståelse for hverandres reaksjonsmønstre kan forutsi om en relasjon vil vare. Hos meg handler parterapi om få større forståelse for hverandre, hjelp til å bruke konflikthemmende språk og teknikker, og avkle de ulike forsvarsmønstrene som trigges i en konflikt. Og bor dere i Oslo er det en fordel med en terapeut som holder hus i nærheten.

Relasjonsterapi kan hjelpe deg med:

 • Styrke relasjonene dine
 • Styrke forholdet til deg selv
 • Bli kjent med følelsene dine
 • Styrke egen sårbarhet

Mitt mål er å bidra til en positiv, men også offensiv holdning som kan hjelpe den enkelte med å møte hverdagen med håp, pågangsmot, overskudd og glede. Enkelt sagt: Styrke fokuset på det som er bra!

Profesjonell sertifisert coach, Oslo.

Litt mer om meg og min bakgrunn:
Relasjonsterapeut og emosjonell terapeut fra EQ Institut
Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo

Sosialt arbeid, Diakonhjemmet, Oslo
Yogainstruktør – Dahn Yoga, USA

Jeg har jobbet med mennesker siden 2005, og bruker en bred tilnærming basert på fagkunnskapen fra coaching, psykologi og emosjonsterapi. Som relasjonsterapeut og coach i Oslo, Nydalen Helsehus, samarbeider jeg også nært med både fysioterapeut, kiropraktor, barnelege og våre andre terapeuter.

Min styrke er at jeg lett ser hele bildet, og i mitt arbeid handler det om å se og forstå akkurat deg. Jeg tilpasser mine metoder og teknikker og motiverer deg til å gjøre store eller små endringer i ditt tempo.  Jeg brenner for å se mennesker våge, mestre og utvikle seg, og ikke minst bidra til større forståelse og kunnskap om seg selv og sine sår. Jeg har gode analytiske evner, og det faller meg lett å se sammenhenger.
Gjennom alle mine år i dette arbeidet har jeg aldri trøtnet av å lytte til alt som blir sagt, og like viktig: Til det som ikke blir sagt. For svaret på alle spørsmålene vi stiller i mine timer, finner vi sammen. Både på og mellom linjene.

Kontakt meg for individuell coaching, terapi eller parterapi. Du kan også lese mer om mine tjenester  på min nettside

Coach Oslo, bilde