Kontaktinformasjon

Telefon/sms: 99090407

Epost: tine@rosentine.no

Hjemmeside: https://rosentine.no

Tine Brager Hynne

Tine Brager Hynne er utdannet rosenterapeut, psykoterapeut, og yogalærer. Hun er også tegnspråktolk, og alle behandlinger kan gis på tegnspråk.

Jeg har drevet egen praksis fra 2007. Jeg er overbevist om at vi alle har et stort og ubrukt potensiale i oss, til å lege oss selv, og til å utvikle oss som mennesker. Vi er allerede hele, men kan ha nytte av et annet menneske for å bli speilet, bekreftet og hjelp til å hente frem mer av den du er, og finne ut hva du vil i livet. Jeg mener at vi alle har evnen til å bli mer bevisste og tilstedeværende i våre liv.

Min oppgave vil være å følge deg på din vei.

Rosenmetoden

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte. I behandlingen benytter terapeuten en myk og direkte berøring.

Følelser er viktige signaler og reaksjoner i situasjoner vi er i, alene og sammen med andre. Vi kan konkret merke både behagelige og ubehagelige følelser i kroppen. De kan oppleves som overveldende, upassende eller ikke riktige. Som barn får vi ikke alltid støtte til å lære å romme følelsene våre, gi dem verdi og gi dem uttrykk. Vi kan ubevisst spenne muskler for å holde følelser på avstand, og holder da samtidig tilbake kontakten med vårt egentlige jeg.

Å søke kontroll over følelsene kan være en måte å overleve på. Over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger, smerter og begrenset pust, i tillegg til en avstand til vårt sanne selv. Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Med hender og tilstedeværelse observerer og lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte, og respons og endring i klientens kropp følges med oppmerksomhet. En eventuell samtale kan benyttes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen.

Terapeuten er forpliktet til Norsk forening for Rosenterapeuters etiske regler, og har taushetsplikt i henhold til norsk lov.

 

ROSENMETODEN KAN GI DEG:

 • Dyp avspenning og friere pust
 • Bedre kontakt med dine følelser og behov
 • Større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
 • Mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
 • Opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
 • Nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

 

ROSENMETODEN ER ET GODT ALTERNATIV HVIS DU:

 • Har spente og verkende muskler
 • Vil oppnå større kroppsbevissthet
 • Har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
 • Føler deg trett selv om det ellers ike feiler deg noe
 • Ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
 • Søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
 • Vil oppnå større kroppsbevissthet
 • Ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

Psykoterapi – psykosyntese

Psykosyntese er en praktisk psykologi med et sjelelig perspektiv. Grunnsynet er at vi er unike skapninger med vilje til å være og til å uttrykke vårt unike jeg. Den har som mål å utvikle vår kjennskap til oss selv, vår vilje og kjærlighet og det meningsfulle i livet og arbeidet.

Psykosyntese støtter oss i å få kontakt med vår dypeste essens, og følelsen av mening i livet. Psykosyntese kalles også «the art of relationship». Alle metoder og redskaper har som mål å trene på tydelig kommunikasjon, og skape ekte relasjoner til seg selv og andre. Psykosyntesen er en del av den transpersonlige psykologien. Dette innebærer et holistisk syn, som inkluderer både det vitenskapelige og det åndelige perspektivet på mennesket. Psykosyntesen omfatter hele mennesket: kropp, følelser, intellekt og sjel.

I timene bruker vi samtale, tegning, visualisering og gestalt-øvelser.

Du kan lese mer om meg og behandlingene her.

Naprapat Oslo