Mitt navn er Heidi Wexelsen Goksøyr, og jeg  har så lenge jeg kan huske hatt en undring og søken etter å forstå hva det vil si å være menneske. Rosenmetoden ga dette arbeidet en retning. Jeg fikk bedre kontakt med egen kropp og følelser, større raushet både med meg selv og andre, jeg sto stødigere i meg selv, og jeg fikk tilgang på egne ressurser når livet mitt ble vanskelig.
Med rosenmetoden ønsker jeg å være til hjelp og støtte i andre menneskers liv, i deres prosesser.  Til undring og vekst.
Jeg bor i Nittedal, er mamma til to snart voksne barn, og er skilt etter et 22 år langt samliv.

Utdannelsen i rosenmetoden er samlingsbasert ved Axelsons body work school, og tar minimum 4-5 år. Samlingene foregår ulike steder i verden, og jeg har tatt mine i Oslo, Stockholm og Ukiah/California. Jeg er ferdig med min grunnutdannelse i rosenmetoden, og tilbyr nå behandlinger til redusert pris i hele min praksisperiode; kr 700,- pr time.
Velkommen!

For timebestilling når du meg på:

Sms 97627207 eller på epost heidi@heidiwg.no

 

Om rosenmetoden

  • har du spente og verkende muskler?
  • har du vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag?
  • føler du deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe?
  • ønsker du bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt?
  • ønsker du kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi?

Da kan rosenmetoden være et godt alternativ for deg.

Rosenmetoden har navn etter grunnleggerer, fysioterapeut Marion Rosen (1914- 2012). Hun mente at fortrengte følelser blir lagret i kroppen. Ofte er årsaken til at vi holder følelsene tilbake forårsaket av en opplevelse av å ikke bli forstått, hørt, akseptert, møtt eller sett. Vi holder pusten, svelger ned, biter tennene sammen, setter opp en maske, krymper, eller, bokstavelig talt, tar oss sammen, og går på med krum hals. Selv om rosenmetoden i Norge ofte er ukjent for andre helsearbeidere som noe mer enn en del av det litt uklare samlebegrepet “alternativ terapi” , er rosenmetoden i USA ofte anbefalt av leger, psykoterapeuter og kiropraktorer som en behandlingsform som utfyller deres egen.

Å søke kontroll over følelsene kan være en nødvendighet, en måte å overleve på. Men over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger som begrenser både bevegelse, pust og livsutfoldelse. Det utvikles mønstre i  kroppen, men også i tanker, ord og handlinger. Dette kan etter hvert være forvirrende, og gi et usant bilde av hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi har behov for. Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Samtale benyttes ofte for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen, og vi får støtte til gjenkjenne og akseptere alle følelser. Ved selv å bli klar over hva vi har måttet holde tilbake, kan muskelspenninger slippe taket og endringer kan skje.

Ettersom avspenningen skjer, blir pusten dypere, og det er da de ofte glemte, underbevisste følelsene, minnene og holdningene kan komme frem i lyset og bevisstheten. Man vil f eks ofte kunne oppleve at man blir mer følsom, og at det er vanskeligere å “holde maska” i situasjoner som egentlig oppleves som uutholdelige. Dette som en følge av å komme mer i kontakt med det man egentlig føler, og de grensene man faktisk har. Man vil da også oppleve situasjoner man før har tålt – på bekostning av seg selv – som akkurat så utålelige man dypest sett opplever det. Det kan være man plutselig kan komme til å sette foten ned der man før holdt ut.

Rosenterapeuten har selv gått gjennom mye behandling, og vil være i stand til å møte klientens frykt uten selv å bli redd, og kan dermed være en støtte og veileder. Musklene våre er til for å holde oss oppreiste og for å utføre alle bevegelser. De kan hvile eller arbeide. Jo mer avspent de er, jo mer kapasitet og fleksibilitet har de når vi trenger det.

Hva er det som holder oss tilbake? Hvilke deler av oss er det som kan få mere frihet og liv?

Resultatene av behandlinger med rosenmetoden innebærer ofte mindre smerter og spenninger, en reduksjon av stress, og en økning i vitalitet og livsglede.Mange opplever å bli mer klar over hva de egentlig vil, og hva som er ens virkelige mål i livet. Den vil kunne hjelpe en til å ta bedre valg i livet, og til å håndtere ting lettere enn før.

Marion Rosen: ”Avspenning er nøkkelen til bevissthet.”

Hanne Ørstavik beskriver rosenmetoden klokt gjennom artikkelene ”Å våge sin egen kjærlighet” og ”Du kan behandle en tommel og frigjøre et helt liv”.

Artiklene finner du her: https://rosenmetoden.no/medieomtale/

Hvordan foregår behandlingen?

En behandling varer vanligvis i en time fra klienten kommer inn til hun eller han går ut. 50 minutter av behandlingen foregår på en massasjebenk. Klienten bruker å ta av seg klærne bortsett fra undertøyet, og får i stedet et teppe over seg for å holde varmen, og for å føle seg trygg og dekket til. Dersom man foretrekker å beholde klær på er det helt i orden, men det anbefales da at man har på noe som sitter løst og behagelig. Best resultat får en imidlertid når huden blir direkte berørt. Man pleier å gi behandling på ryggen/baksiden først, for så å snu i løpet av behandlingen slik at man også får behandling på forsiden av kroppen.Det største utbyttet av behandling kommer over tid, med jevnlige behandlinger. Hvor lenge man holder på avhenger helt av klienten.

Utdannelsen i rosenmetoden er samlingsbasert ved Axelsons body work school, og tar minimum 4-5 år hvorav ca 2 år med praksis. Rosenterapeut er en beskyttet tittel.

Vitenskapelig studier

Det er gjort flere studier på rosenmetoden, deriblant èn på Karolinska Instittuttet I Stockholm, docent Torkel Falkenberg: Denne studien er den mest omfattende og har 64 deltagere i sitt studie. En kartlegging av deltagerene viste at de fleste var høyutdannede, og var ansatt innen administrative, akademiske eller tekniske yrker. Det overgripende målet for studien har vært å bidra til  forståelsen av helsefremmende aspekter av Rosenmetoden. Summen av denne studien er at en overveldene majoritet av deltagerene opplevde å ha stor eller veldig stor nytte av behandlingene. Deltakerene hadde tre hovedutfordringer som grunn til å søke en rosenterapeut. Omtrent en fjerdedel hadde søkt konvensjonell omsorg før Rosenbehandlingen.

1) Fysiske helseproblemer

2) Psykiske helseproblemer

3) Ønske om personlig utvikling

Opplevd nytte kan deles inn i fem forskjellige kategorier:

1) Forbedret mental helse, inkludert økt velvære, tillit, lykke og selvtillit.

2) Forbedret fysisk helse, inkludert redusert muskelspenning, forbedret pustekapasitet, bedre tarmfunksjon og økt fysisk energi, men også lindring av smerte som hodepine og muskler, rygg og nakkesmerter.

3) Økt bevissthet om forholdet mellom kropp og sinn, hvordan adferdsmønstre og pågående psykologiske prosesser påvirker kroppen.

4) Støtte til personlig utvikling

5) Kraft til livsendrende valg