Logoped Brita Beathe Olafsen

Brita Beathe Olafsen er utdannet logoped ved Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Utdanningsetaten i Oslo kommune. De siste syv årene har hun drevet egen privat praksis og samlet seg over 20 års erfaring som logoped.

Hun har derfor lang erfaring med å hjelpe barn og voksne med stemme- og uttalevansker og taleflytvansker. Eksempelsvis stamming og de som har vansker med stemmen grunnet heshet, stemmeknuter og lignende. Hennes tilnærmingsmåte er først å kartlegge den enkeltes behov for deretter å lage et spesifikt, konkret og individuelt opplegg tilpasset den enkelte.

Hun er medlem av Norsk Logopedlag, og har også samarbeidsavtale med HELFO. Det innebærer at de som har en diagnose som er innenfor HELFO sitt regelverk for logopedisk bistand, får dekket sine kostnader til logopedbehandling hvis det offentlige ikke har noe tilbud.

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 902 64 780
Epost: post@nydalenlogopedi.no
Hjemmeside: www.nydalenlogopedi.no

 

 

Logoped Grethe Ulven

Grethe Ulven er utdannet logoped fra Universitetet i Oslo i 1997. Tidligere jobbet hun på Frydenlund skole og ressurssenter som logoped, før hun etablerte egen praksis i 2003.

Hun har over 20 års erfaring med aldersgruppen 2-16 år. Hun har startet opp med voksne det siste året.

Hennes tilnærming til barnet er at læring skjer gjennom lekbaserte øvelser. Først kartlegging/ utredning, vurdering og så tiltak. I timene er det med «kameratene» Fritjof og Pelle, to kosedyr, som også strever enten med lyder, nasalitet eller taleflyt. På denne måten blir det en god måte å snakke om barnets utfordringer og oppgavene blir ofte mer spennende og morsomme. LOGOPEDTIME MED BARN SKAL VÆRE GØY.

Hun er medlem av Norsk Logopedlag. Hun har samarbeidsavtale med HELFO.

HELFO kan gi full støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped etter Lov om folketrygd, dersom det offentlige ikke yter stønad etter annen lovgivning. Dette avhenger av diagnose.

 

Kontaktinfornasjon:

Mob: 93692693
Mail: grethe@logopedhjelpen.no
Nettside: logopedhjelpen.no